ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕ
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕ

ΕΔΡΑ: Εμ. Πορτάλιου 23 Ρέθυμνο
Α Φ Μ : 997117286
ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:136929650000
         
         
         
         
       
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕ ©